“राम्री मान्छे” —A Story by R P Nirmal

“राम्री मान्छे” —A Story by R P Nirmal कन्डक्टरले भने ल जुग्ले आयो । “झर्ने छ कोई “”  सुकेको स्वारमा भन्छु “अ दाई रोक्दिनोस” । ल ल  छिटो झर्नोस गाडी रोकियो । म त्यहाबाट उत्रीए मेरो गन्तव्य जहाँ भए पनि मेरो मन भन्दै थियो “यो बस नछोड’’ । मन त ठिक भनेको थिईस यार मैले…
Read more